Logo 3 KB

Ronald Reagan jest jednym z trzech amerykańskich prezydentów którzy mieli zdecydowanie pozytywny wpływ na  historię Polski. Dwóch pozostałych to Woodrow Wilson, który postulował utworzenie niepodległego państwa polskiego z dostępem do morza i Bill Clinton, orędownik przyjęcia Polski do NATO.

Do życiorysu Do polityki gospodarczej Do polityki zagranicznej Do zdjęć Do bibliografii O autorze strony Do informacji Inne strony Do głónej strony

Prezydent 4.7 KBW obiegowej opinii człowiekiem, który doprowadził do upadku komunizmu jest I Sekretarz Komunistycznej Partii ZSRR M. Gorbaczow. Na tych stronach postaram się przybliżyć sylwetkę prawdziwego zwycięzcy zimnej wojny, Ronalda Reagana.
To jemu zawdzięczamy to, że żyjemy w wolnej Polsce i (stosując pewien skrót myślowy) też to, że możemy korzystać z komputerów i internetu. Przypomnę tylko, że jeszcze 15 lat temu w 1982 r. użycie uczelnianej kserokopiarki wymagało asysty komisarza wojskowego, który odpinał łańcuch opasujący kserokopiarkę i cenzurował odbijany materiał. To tyle tytułem przypomnienia.

(J.D. listopad 1997 r.)