Logo 3 KB

Polityka zagraniczna
Do życiorysu Do polityki gospodarczej Do zdjęć Do bibliografii O autorze strony Do informacji Inne strony Do głónej strony
Foto prez. 4 KBTo tu, na polu polityki międzynarodowej zdobył sobie Reagan przydomek Wielkiego Wizjonera. Reagan zupełnie na nowo zdefiniował politykę USA w stosunku do ZSRR. Nie było już mowy o wykorzystywanej przez ZSRR do instalowania komunistycznych rządów w kolejnych krajach, polityce współistnienia, negocjacji i ustępstw. Była mowa o walce USA z "imperium zła". Walce, którą Reagan postawił sobie za cel wygrać i celu dopiął. Podejmując dziejowe zadanie złożenia komunizmu na śmietniku historii w pierwszym rzędzie musiał pokonać Reagan niechęć do swoich planów amerykańskich opiniotwórczych, lewicowo-liberalnych dziennikarzy, polityków, sowietologów i innej maści specjalistów. Oto przykład wypowiedzi (z 1984 r.) ekonomisty laureata nagrody Nobla Johna Kennetha Galbraitha: "System radziecki dokonał wielkiego materialnego postępu w ostatnich latach... Widzi się zamożne społeczeństwo na ulicach... wspaniałe restauracje i sklepy (ten facet chyba wsiadł do złego samolotu jak leciał do Moskwy, przyp. JD.) ... System radziecki odnosi sukcesy ponieważ w przeciwieństwie do gospodarek zachodnich w pełni wykorzystuje zasoby ludzkie". I jeszcze jeden co pomylił samoloty, popularny telewizyjny kaznodzieja Billy Graham (1980 r.) "Posiłki, które jadłem z ZSSR należą do najlepszych kiedykolwiek miałem na talerzu. W Stanach Zjednoczonych musiałbyś być milionerem by tak jadać". Rekordy ignorancji bije światowej sławy ekonomista Lester Thurow, który w 1989 (!) stwierdził "... Dziś to jest kraj (ZSRR - przyp. JD) którego ekonomiczne osiągnięcia wytrzymują porównanie z tymi w USA". W takiej przychylnej ZSRR atmosferze rozpoczął Reagan samotną krucjatę przeciwko komunizmowi. Dzięki swojej nieugiętości i wsparciu Margaret Thatcher, Helmuta Kohla i Jana Pawła II rozmieścił w Europie, w odpowiedzi na radzieckie, amerykańskie rakiety średniego zasięgu. Rozpoczął program antyrakietowego sytemu obronnego znanego pod nazwą "gwiezdnych wojen". Odpowiadał militarnymi atakami na akcje terrorystów, wspomagał ruchy antykomunistyczne. Dużo można by pisać jak wytrwale Reagan doprowadzał do upadku ZSRR. Osobom zainteresowanym bardziej szczegółowymi informacjami polecam na początek następujące książki: "An american life" Ronald Reagan, "My turn" Nancy Reagan, "How an Ordinary Man Became an Extraordinary Leader" Dinesh D' Souza i wreszcie, żeby się trochę pośmiać, napisaną z pozycji marksistowsko-leninowskich biografię w "Prezydenci" t. III autorstwa Longina Pastusiaka.
Góra