Logo 6 KB


 Strony poświęcone zwycięzcy zimnej wojny, prezydentowi Ronaldowi Reaganowi. 

Jeżeli posiadasz jakieś ciekawe materiały dotyczące Ronalda Reagana jak np. komunistyczne antyreaganowskie plakaty z okresu stanu wojennego, chętnie je odkupię w celu ekspozycji w tworzonym właśnie pierwszym w Polsce prywatnym muzeum im. Ronalda Reagana.

Jan Dzierżko

Zapraszam