Logo 3 KB

Bibliografia

Osobom zainteresowanym poznaniem życia i dokonań prezydenta Ronalda Reagana polecam następujące książki:
Do życiorysu Do polityki gospodarczej Do polityki zagranicznej Do zdjęć O autorze strony Do informacji Inne strony Do głónej strony
TytułAutorKrótko o zawartości
"Where's the rest of me?"Ronald Reagan, Richard G. Hubler
Wydana w połowie lat sześćdziesiątych autobiografia Reagana. Cenne źródło informacji o politycznym dojrzewaniu Reagana.
"Dutch"Edmund Morris
Obszerna biografia Reagana wydana w 1999 r, będąca jednak jedynie kompilacją wcześniejszych wydawnictw.
"An American Life" Ronald Reagan, Robert Lindsey.
Najpopularniejsza wydana w 1990 r. autobiografia Reagana.
"PresidentReagan - The role o a lifetime" Lou Cannon
Najpełniejsze i najrzetelniejsze moim zdaniem omówienie okresu prezydentury Reagana.
"Moja kolej" Nancy Reagan
Bardzo dobrze napisana przez żonę Reagana historia ich wspólnego życia.
"The Reagan Wit" Bill Adler, Bill Adler, jr.
Zbiór krótkich dowcipnych ripost i anegdot opowiedzianych przez Reagana. Doskonałe źródło aby poznać nietuzinkowe poczucie humoru Ronalda Reagana.
"Ronald Reagan - The wisdom and humor of The Great Communicator" Frederick J. Ryan, jr.
Podobna w charakterze do poprzedniej pozycji, obszerniejsza.
"Ronald Reagan - A remarkable life" J.H. Cardigan
Zwięźle napisana, bogato ilustrowana biografia Reagana.
"Hollywood on Ronald Reagan Friends and enemies discuss our president, the actor" Doug McClelland
Ilustrowana książka będąca zbiorem wypowiedzi aktorów, którzy grali z Reagnem, recenzji prasowych z jego filmów itp.
"The films of Ronald Reagan" Tony Thomas.
Omówienie wszystkich filmów, w których zagrał Reagan. Bogato ilustrowana.
Góra "Ronald Reagan his life story in pictures" Stanley P. Friedman
Krótka biografia Reagana okraszona ponad setką zdjęć.
Ponadto polecam inne książki, napisane przez osoby, które dłużej lub krócej współpracowały z Reaganem:
TytułAutor
"Ronald Reagan his life story in pictures"Stanley P. Friedman
"How an Ordinary Man Became an Extraordinary Leader"Dinesh D'Souza
"For the record"Donald T. Regan
"What I saw at the revolution"Peggy Noonan
"Hold On, Mr. President"Sam Donaldson
"The triumph of politics"David A. Stockman
"Ronald Reagan his life story in pictures"Stanley P. Friedman
"How an Ordinary Man Became an Extraordinary Leader"Dinesh D'Souza
"For the record"Donald T. Regan
"What I saw at the revolution"Peggy Noonan
"Hold On, Mr. President"Sam Donaldson
"The triumph of politics"David A. Stockman
Książki można zakupić biorąc udział w internetowych aukcjach "E-bay", w kategorii Ronald Reagan.